Forum diakonia

1 czerwca 2017

Posted by   joanna   |   Categories :   Bez kategorii

Piątek 16.06.2017 – Cieszyn, Czeski Cieszyn

10.00-10.45 – Studium biblijne
ks. Marcin Brzóska,
dyrektor Diakonii Diecezji Katowickiej
muzyka: młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną z chrześcijańskiej szkoły
Centrum Śląskiej Diakonii, Czeski Cieszyn, ul. Na Nivach 259/7 (obok kościoła ewangelickiego)     

11.00-11.30 – Diakonia w sekularyzowanym społeczeństwie Czech
prezentacja : Zuzanna Filipkova, dyrektor Śląskiej Diakonii, Czechy
prowadzenie: ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii Cieszyńskiej
Centrum Śląskiej Diakonii, Czeski Cieszyn, ul. Na Nivach 259/7 (obok kościoła ewangelickiego)

11.30-12.30 – Centrum Śląskiej Diakonii w Czechach
zwiedzanie (język polski), dwie tury 11:30 i 12.00  min. chrześcijańska szkoła podstawowa dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (najlepsza szkoła w Czechach), mieszkania chronione dla osób z wykluczeniem socjalnym i ekonomicznym.
oprowadza Czesław Santarius, em. dyrektor Śląskiej Diakonii
Centrum Śląskiej Diakonii, Czeski Cieszyn , ul. Na Nivach 259/7 (obok kościoła ewangelickiego)

12.00-13.00 – Wierzysz! Czy to już widać?
Diakonia – nasze reformacyjne świadectwo dziś.
dyskusja: bp Ryszard Bogusz,  prezes Diakonii Polskiej; Zuzanna Filipkowa, dyrektor Śląskiej Diakonii, Czechy; ks. Piotr Wowry, Stowarzyszenie Maria-Marta, Ustroń; Wanda Wieczorek diakonisa, Diakonat Żeński „Eben-Ezer”; Bożena Polak, koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina”, Katowice
prowadzenie: ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii Diecezji Cieszyńskiej
Centrum Śląskiej Diakonii, Czeski Cieszyn, ul. Na Nivach 259/7 (obok kościoła ewangelickiego Na Nivach)

15.00-16.00 – Historia i dzieło Diakonatu Żeńskiego „Eben-Ezer”
prezentacja: ks. Emil Gajdacz, były duszpasterz diakonatu
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, pl. Kościelny 5, Cieszyn, s. 17, II piętro

11.00-13.00 – Prace podopiecznych Diakonii Śląskiej
wystawa i sprzedaż prac osób niepełnosprawnych i seniorów wykonanych na warsztatach zajęciowych w ośrodkach Diakonii Śląskiej w Czechach; wystawa: „Duszpasterstwo w Diakonii Śląskiej”
Centrum Śląskiej Diakonii, Czeski Cieszyn , ul. Na Nivach 259/7 (obok kościoła ewangelickiego Na Nivach)

TARGI MOŻLIWOŚCI
12.00-17.00 – Diakonia Polska
Diakonia Polska; Diakonat „Eben-Ezer”, Ewangelicki Dom Opieki Emaus oraz Stowarzyszenie Maria-Marta, Ustroń; Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina”, Katowice
Targi Możliwości, Rynek, Cieszyn

14.00-15.00 – promocja książki „Powołane” z udziałem diakonis Diakonatu „Eben-Ezer”
Targi Możliwości, Rynek, Cieszyn

12:00-17.00 – Joannici Dzieło Pomocy – oddział śląski
pokaz sprzętu rehabilitacyjnego oraz udzielania pierwszej pomocy
Targi Możliwości, Rynek, Cieszyn

12.00-17.00 – Fundacja „Błękitny Krzyż”
pomoc osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne, hazard; komputer, Internet, praca) zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka
Targi Możliwości, Rynek, Cieszyn

12.00-17.00 – Ewangelicki Dom Opieki „Soar”, Bielsko-Biała
Targi Możliwości, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, Plac Kościelny, Cieszyn

Sobota 17.06.2017 – Bielsko-Biała

10.00-10.45  Studium biblijne
bp Jan Szarek
muzyka: parafia Bielsko
Ewangelicki Dom Opieki „Soar”, ul. Modrzewskiego 25

11.00-12.00 – Diakonia krajowa i lokalna
• Ewangelicki Dom Opieki „Soar” – przykład diakonii parafialnej,
Małgorzata Skurska, dyrektor EDO „Soar”, prelekcja multimedialna, zwiedzanie, zajęcia plastyczne z podopiecznymi
• Ogólnopolskie akcje diakonijne, pozyskiwanie funduszy i efektywna pomoc
Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Polskiej
Ewangelicki Dom Opieki „Soar”, ul. Modrzewskiego 25

Podziel się z innymShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn